De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van het College van Bestuur. In de Raad van Toezicht hebben de volgende leden zitting:
De heer J. Schagen (voorzitter)
De heer J.A. Jellema (vice-voorzitter)
Mevrouw A.J. Dikken
De heer J. Bits
De heer C. Joosen
De heer P. Kingma
De heer C.G.M.M. Schellens

Het College van Bestuur bestaat uit twee leden:
De heer Geert Diever (voorzitter)
Mevrouw Mirjam Pruiksma