Absenties doorgeven via Parro

Per vandaag maken we gebruik van de mogelijkheid om via Parro de absenties door te geven. Dit betekent dat u niet per sé meer naar school hoeft te bellen om uw kind af te melden. Via de knop acties komt u bij het menu voor ziek- en afmelden. Het is nu ook mogelijk om geplande afwezigheid (zoals een artsbezoek) vooraf door te geven. De groep krijgt dan automatisch een melding op de betreffende dag. U kunt kiezen uit ziekte, huisarts, tandarts, specialist overig of overig. Bij de optie overig wordt u doorverwezen naar onze website waar u het formulier ‘vrijstelling’ kunt downloaden. Kies de absentiereden die het meest voor de hand liggend is. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard terecht bij de leraar van uw kind.