Bericht aan ouders

Beste ouder (s) / verzorger (s), We zijn alweer halverwege de 2e week waarin we thuisonderwijs bieden. Lege lokalen, afspraken die worden afgezegd, zo weinig mogelijk ontmoetingen. Wie had dit vorige maand kunnen bedenken? Toch proberen we gezamenlijk er het beste van te maken. We beseffen heel goed dat het voor u en de kinderen niet gemakkelijk is. De structuur waaraan we gewend zijn is weg. Toch hebben waarschijnlijk velen van u nog nooit zoveel contact per telefoon, app of mail gehad met de leraar van uw kind. In het kader hiervan kunt u binnenkort een vraag van de leraar verwachten over de mogelijkheid om ook als ouders via de Parro app te kunnen communiceren. U zou van deze app gebruik kunnen maken als u die behoefte heeft. De keuze is aan u. Verder stuur ik u in de bijlage een bericht namens de MR. We wensen u allemaal het allerbeste toe! Pas goed op elkaar! Namens het team van de PBS, Met vriendelijke groet, Marjo Bootsma (directeur)