Corona update 15 december 2021

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Waarschijnlijk heeft u, net als wij, met nieuwsgierigheid en wat spanning de persconferentie bekeken. Vorige week leek het er nog op dat de maatregelen de scholen niet zouden raken. En nu is toch anders besloten…. Vanmorgen heb ik overleg met het bestuur van onze stichting SO Fryslân gehad. Elke school heeft een eigen situatie en mag daarin gelukkig ook beslissingen nemen, die bij de eigen school op dit moment het meest passend lijkt.

Het MT van de Piet Bakkerschool heeft in overleg met de PMR het volgende besloten:

Het VSO blijft open. Deze leerlingen zijn namelijk allemaal in de leeftijd van het voortgezet onderwijs en kunnen gewoon tot de kerstvakantie naar school gaan.

Voor de leerlingen van het SO komt er noodopvang. De leerlingen in het SO hebben de leeftijd van de basisschoolkinderen. We gaan voor hen noodopvang organiseren in eigen groep met eigen groepsleiding. U mag uw kind dus thuis houden, maar kunt het ook naar de noodopvang laten gaan. De keuze is aan u. Dit kunt u gewoon bij de leraar van uw kind via Parro aangeven. Op deze manier hopen we de rust en regelmaat voor uw kind zo veel als mogelijk te waarborgen. Er zal geen thuisonderwijs worden gegeven. Als aandachtspunt noem ik het leerlingenvervoer. Het is de bedoeling dat u zelf doorgeeft of uw kind wel of niet naar school gaat.

We beseffen dat de hele situatie voor onrust en misschien onduidelijkheid zorgt. Heeft u nog vragen stel deze dan gerust bij de leraar van uw kind.

Zo proberen we, ondanks alles, het kalenderjaar 2021 zo goed mogelijk met elkaar af te sluiten.

Met vriendelijke groet, Marjo Bootsma (directeur)