Corona update 19 december

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Gisteravond werd duidelijk dat, in tegenstelling tot wat we vorige week dachten, het VSO toch ook geraakt wordt door de coronamaatregelen. Ook het voortgezet onderwijs moet dicht. Tevens is er aan de scholen de opdracht gegeven om voor kwetsbare leerlingen noodopvang te regelen. Na overleg met het bestuur van SO Fryslân en vervolgens met de MR van de Piet Bakkerschool hebben we besloten om vanaf maandag 20 december t/m donderdag 23 december voor onze VSO leerlingen noodopvang te regelen. Hierbij is het van groot belang dat de hieronder genoemde maatregelen goed worden nageleefd:

  • We houden zoveel als mogelijk 1 ½ meter afstand
  • We wassen regelmatig onze handen
  • We ventileren goed
  • Niezen in de elleboog
  • Als we door de gang lopen dragen we (vanaf 10 jaar) een mondkapje
  • We testen preventief (advies minimaal 2x per week, test via school verkrijgbaar)
  • We testen bij klachten en blijven zo nodig thuis
  • We zijn met een minimale bezetting op school

Vanaf maandag 20 december t/m donderdag 23 december is er dus noodopvang op de Piet Bakkerschool in de eigen groep, met de eigen groepsleiding. Alle VSO leerlingen komen hiervoor in aanmerking. U mag uw kind dus thuishouden, maar als u inschat dat het voor uw kind belangrijk is om één of meerdere dagen naar de noodopgang te gaan, kunt u hem/haar hiervoor aanmelden. U maakt zelf deze keuze. U kunt via Parro aan de leraar van uw kind doorgeven of uw kind naar de noodopvang komt en op welke dagen. Op deze manier hopen we onze leerlingen zo veel mogelijk structuur en regelmaat te bieden. Er zal volgende week geen thuisonderwijs gegeven worden. Verder is het de bedoeling dat u zelf aan het vervoersbedrijf doorgeeft of uw kind volgende week met het leerlingenvervoer naar school komt.

Als u nog vragen heeft kunt u deze natuurlijk altijd stellen aan de leraar van uw kind.

In deze vreemde tijden doen we als team ons uiterste best om uw kinderen, onze leerlingen datgene te bieden wat ze nodig hebben. Zo maken we er samen het beste van!

Met vriendelijke groet, Marjo Bootsma (directeur)