Corona-update 29 november

Na de persconferentie van afgelopen vrijdag hebben we vandaag bekeken wat dit precies voor gevolgen gaat hebben voor onze school. We hebben geprobeerd om de nieuwe maatregelen voor onderwijs te vertalen in een overzichtelijke poster. Deze is toegevoegd als bijlage aan dit bericht. Momenteel is de groep SO Wit gesloten in verband met meerdere besmettingen. Deze groep krijgt onderwijs op afstand. Maandag 6 december komen deze leerlingen weer terug op school. We hopen dat de zieken snel weer beter zijn. Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze via Parro stellen aan de leraar van uw kind.