Publiciteitsverplichtingen | ESF 2014-2020: algemene informatie Europees  Sociaal Fonds | Uitvoering van Beleid

ESF (REACT-EU-)subsidie voor arbeidstoeleiding

Onze school ontvangt voor arbeidstoeleiding subsidie vanuit de Europese Unie. We investeren de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date praktijkvakken/branchecursussen alsook stages.  Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het voor jongeren van PrO/vso-scholen in regio Friesland niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden.

De staatssecretaris van SZW heeft Europees Sociaal Fonds (ESF)-subsidie evenals subsidie uit het Coronacrisisfonds ESF REACT-EU toegezegd aan de gemeente Leeuwarden, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Friesland voor het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 een aanvraag heeft ingediend voor PrO en vso. Middels deze ESF-subsidie en Coronacrisisfonds REACT-EU subsidie wil de -coördinerende- gemeente Leeuwarden faciliteren dat de PrO/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen.

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Voor PrO/vso in Nederland is € 16,5 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2021, vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU voor PrO/vso € 16,5 miljoen voor 2020-2021 en € 25 miljoen voor 2021-2022. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. De extra ESF REACT-EU middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot in de context van de COVID-19-pandemie en crisisherstel.

 

Fundaments Academy | Fundaments