Fusieproces SO Fryslan en RENN 4

redactieVoorpagina

Datum om alvast te noteren!

Op donderdagavond 4 oktober 2018, voorafgaand aan de vergaderingen van de Ouderraad en Medezeggenschapraad, is er een informatiebijeenkomst over het fusieproces tussen SO Fryslân en Renn4. Onze bestuurders komen dan op de Piet Bakkerschool om aan u als ouder(s)/verzorger(s) uit te leggen waarom dit proces is opgestart, hoe het verloopt en wat de stand van zaken is. We beginnen om 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!