Groepsindeling 2021-2022 bekend

We zijn blij om te melden dat de groepsindeling voor volgend schooljaar rond is. Vanmiddag na schooltijd kunt u een bericht verwachten van de leraar van uw kind over in welke groep uw kind volgend schooljaar komt.

De groepen in het SO krijgen volgend schooljaar een kleur als naam. Hiermee zijn we beter in staat om de groepen o.a. in te delen op sociaal-emotionele ontwikkeling. In het schooljaar 2021-2022 hebben we de volgende groepen in het SO: Rood, Blauw, Groen, Paars, Wit en Basisgroep Geel. In het VSO hebben we de Plusklas, VSO 1-2, VSO 2-3 en Basis Oranje. Daarmee komen we volgend schooljaar in totaal op 10 groepen.

Als uw kind van groep wisselt, wordt u gebeld door school. Indien de leraar geen gehoor krijgt, krijgt u een bericht in Parro. De groepssamenstelling van uw kind wordt ook via Parro gecommuniceerd. Natuurlijk kunt u dit ook met uw kind bespreken.

Volgende week zijn de 20 minutengesprekken waarin uiteraard ruimte is voor het beantwoorden van vragen. Bij de groepen staan de inschrijvingen nog open, mocht u zich nog niet ingeschreven hebben dan vragen wij u dit alsnog te doen.