Instellen preventieteam Corona

Beste ouder(s) / verzorger(s), Sinds vandaag hebben wij op onze school een preventieteam ingesteld i.v.m. de uitbraak van het Coronavirus in onze provincie. Dit team komt elke dag bijeen om de stand van zaken te bespreken en om te bekijken welke interventies nodig zijn. U kunt met vragen gewoon bij de leraar van uw kind terecht. Hebt u zelf vragen i.v.m. gezondheid neem dan contact op met GGD Fryslân. De volgende acties zijn op school afgesproken: – Geen stoffen handdoeken meer gebruiken – Poster met preventieve maatregelen bespreken (zie bijlage) Bij nieuwe ontwikkelingen houden we u op de hoogte