Invoering mondkapjes Piet Bakkerschool voor personen ouder dan 12 jaar

Zoals bekend volgen we op school de maatregelen i.v.m. Corona die door de overheid worden ingesteld. Hier komt nu een maatregel bij. Vanaf komende maandag is er een mondkapjesplicht in de school voor iedereen ouder dan 12 jaar. In de bijlage stuur ik u hierover een brief toe van de bestuurders van SO Fryslân. Bij onduidelijkheden kunt u zoals altijd terecht bij de leraar van uw kind. Laten we samen ons best doen om er voor te zorgen dat de scholen open kunnen blijven!

Brief Ouders

Brief Leerlingen