Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst (V)SO+ is een module binnen het onderzoeksinstrument De Kwaliteitsvragenlijst (V)SO, bedoeld om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart te brengen. De vragenlijst bestaat uit de leerlingenvragen van Vensters voor Verantwoording PO, naast het schoolklimaat, onderwijsproces wordt ook de sociale veiligheid in kaart gebracht.

Scores Piet Bakkerschool 2016-2017:

Schoolklimaat

Vind je het leuk op school?

 3,1

 (-0,1)

Voel jij je fijn op school?

 3,5

 (0,1)

Vind je de regels op school duidelijk?

 3,5

 (0,1)

Heb je het naar je zin in de klas?

 3,4

 (0,0)

Ben je blij over het omgaan met de andere kinderen op school?

 3,5

 (0,1)

 

Onderwijsleerproces

Ben je blij over wat je leert op deze school?

 3,6

 (0,1)

Ben je blij over de uitleg van de juffen en meesters?

 3,4

 (-0,1)

Weet de juf of meester wat jij goed kan?

 3,6

 (0,0)

Vertelt de juf of meester duidelijk dat je iets goed hebt gedaan?

 3,6

 (0,0)

Als de juf of meester jou vertelt dat je iets beter op een andere manier kunt doen, is dat dan duidelijk voor jou?

 3,6

 (0,2)

Helpt de juf of meester jou goed als je iets vraagt?

 3,5

 (-0,1)

 

Sociale veiligheid

Ik ben deze week gepest door andere kinderen op school.

 3,2

 (0,1)

Ik ben deze week online gepest door andere kinderen van school.

 3,2

 (-0,2)

Andere kinderen op deze school doen mij expres pijn.

 3,4

 (0,2)

Ik ben bang voor andere kinderen op school.

 3,1

 (-0,1)

De juf of meester helpt bij het oplossen van ruzies.

 3,4

 (0,0)

 

De score tussen haakjes laat het verschil zien met het landelijke gemiddelde.