De nieuwe nieuwsbrief is uit! Klik hier om naar de nieuwsbrief te gaan!

28-05-2020 Informatie rondom het open gaan van school voor VSO leerlingen

 

Protocol opstart Speciaal Voortgezet Onderwijs (PDF)

08-05-2020 Informatie rondom het open gaan van school voor SO leerlingen

Nog een paar dagen, dan is het zo ver…. Vanaf komende maandag 11 mei, gaan de SO groepen weer naar school! We zijn deze week druk aan de slag geweest om allerlei voorbereidingen te treffen. Zo hebben we afspraken gemaakt over welke ingangen er gebruikt gaan worden met bijbehorende taxiwachtschema’s. Chauffeurs en ook ouders kunnen hun kind maandag gewoon naar de ingang brengen die ze gewend zijn. Het is niet de bedoeling dat ze mee naar binnen gaan. Verder zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van het plein, het gebruik van extra lokalen (het VSO is er nog niet) etc. Natuurlijk hebben ook de hygiëne maatregelen weer onze aandacht. We hebben allerlei extra middelen aangeschaft. Alle maatregelen die we op onze school treffen zijn afgeleid van het protocol, dat is opgesteld voor het speciaal onderwijs. Verder stuur ik u ook in de bijlage de poster mee aan de hand waarvan de leraar van uw kind in de klas gaat uitleggen wat juist nu belangrijk is om te doen. Tegen de VSO leerlingen en hun ouders wil ik zeggen: houd het thuisonderwijs nog even een paar weken vol. Over een aantal weken gaat ook het VSO weer open. Wij zijn als team heel blij dat we weer naar school kunnen om te werken. We zien er naar uit alle leerlingen binnenkort weer te ontmoeten!

Protocol opstart Speciaal Basisonderwijs (SBAO)/Speciaal Onderwijs (SO) (PDF)

Poster Weer Naar school (PDF)

23-04-2020 Onderwijs start weer op

De SO leerlingen mogen vanaf 11 mei weer naar school! Meer informatie vind u in deze brief voor ouders en verzorgers van de leerlingen. Voor alle leerlingen in het VSO kwam ook een speciale brief. De leraren in het VSO maakten hier ook een filmpje van. 

15-04-2020 Bericht Parro

Beste ouder(s) / verzorger(s), Dit is alweer de 5e week dat de scholen gesloten zijn. Vanuit de school proberen we zo goed mogelijk ondersteuning te bieden. We kunnen ons goed voorstellen dat het bij u thuis niet altijd meevalt om één of meerdere kinderen te begeleiden en we begrijpen dat u hoopt dat de scholen zo snel mogelijk open zullen gaan. Als team willen we dat zelf ook het liefst. Natuurlijk volgen we het nieuws en de berichten in de media. Ook krijgen we mee wat de landen om ons heen al besluiten. Als MT van de Piet Bakkerschool hebben we afgesproken dat we de persconferentie van volgende week dinsdag afwachten alvorens we gaan bedenken hoe en onder welke voorwaarden de school na de meivakantie eventueel weer open zou kunnen gaan. We houden u hierover uiteraard op de hoogte. We wensen u veel succes en geduld toe en bovendien: blijf gezond! Met vriendelijke groet, Namens het MT, Marjo Bootsma (directeur)

03-04-2020 Verlenging Schoolsluiting ivm Corona

Beste ouder(s) / verzorger(s), Begin deze week werd duidelijk, wat denk ik iedereen wel aan zag komen: De overheid heeft besloten dat de scholen en kinderopvang gesloten blijven t/m de meivakantie. De scholen van SO Fryslân blijven dus langer dicht. Heel wat geplande zaken kunnen niet doorgaan. Zo hebben we ook besloten dat de Pinksterviering, die gepland staat op 19 mei, niet doorgaat maar verzet wordt naar volgend jaar. We bevinden ons allemaal in een zeer aparte situatie, die we nog niet eerder hebben meegemaakt. We begrijpen heel goed dat er van u veel wordt gevraagd. We hopen dat de kinderen al wat wennen aan de nieuwe structuur. Het thuisonderwijs, zoals we dat op de Piet Bakkerschool nu hebben geregeld, zal in ieder geval worden voortgezet. Zo proberen we er samen met u de schouders onder te zetten! Voor vragen of onduidelijkheden kunt u altijd bij ons terecht. Met vriendelijke groet, Mede namens het College van Bestuur en Sybrand van der Wey, Marjo Bootsma (directeur)

25-03-2020 Bericht aan ouders

Beste ouder (s) / verzorger (s), We zijn alweer halverwege de 2e week waarin we thuisonderwijs bieden. Lege lokalen, afspraken die worden afgezegd, zo weinig mogelijk ontmoetingen. Wie had dit vorige maand kunnen bedenken? Toch proberen we gezamenlijk er het beste van te maken. We beseffen heel goed dat het voor u en de kinderen niet gemakkelijk is. De structuur waaraan we gewend zijn is weg. Toch hebben waarschijnlijk velen van u nog nooit zoveel contact per telefoon, app of mail gehad met de leraar van uw kind. In het kader hiervan kunt u binnenkort een vraag van de leraar verwachten over de mogelijkheid om ook als ouders via de Parro app te kunnen communiceren. U zou van deze app gebruik kunnen maken als u die behoefte heeft. De keuze is aan u. Verder stuur ik u in de bijlage een bericht namens de MR. We wensen u allemaal het allerbeste toe! Pas goed op elkaar! Namens het team van de PBS, Met vriendelijke groet, Marjo Bootsma (directeur)

13-03-2020 Schoolsluiting Corona

Scholen van SO Fryslân sluiten de deuren tot 1 april! Klik hier voor de brief die naar ouders is gestuurd.

11-03-2020 Instellen preventieteam Corona

Beste ouder(s) / verzorger(s), Sinds vandaag hebben wij op onze school een preventieteam ingesteld i.v.m. de uitbraak van het Coronavirus in onze provincie. Dit team komt elke dag bijeen om de stand van zaken te bespreken en om te bekijken welke interventies nodig zijn. U kunt met vragen gewoon bij de leraar van uw kind terecht. Hebt u zelf vragen i.v.m. gezondheid neem dan contact op met GGD Fryslân. De volgende acties zijn op school afgesproken: – Geen stoffen handdoeken meer gebruiken – Poster met preventieve maatregelen bespreken (zie bijlage) Bij nieuwe ontwikkelingen houden we u op de hoogte. Met vriendelijke groet, Marjo Bootsma (directeur)