Nieuwsbrief april 2022

Via deze link vind u weer de nieuwsbrief die we voor iedere vakantie uitbrengen. Het is weer een goed gevulde editie geworden met onder andere de volgende onderwerpen:

– Gezonde weken met sponsorloop en Koningsspelen

– Himmelwike 2022

– Agenda

– Vernieuwde website

Op de laatste pagina staat ook een uitnodiging voor als u een leerling in de SO leeftijd heeft: het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân organiseert een achterbanavond met als onderwerp ‘inclusiever onderwijs’.

Wij wensen u veel leesplezier én natuurlijk een fijne meivakantie! We zien de leerlingen graag weer op maandag 16 mei.