Uitstroomgegevens van de afgelopen jaren:

Uitstroom SO: Jaar   Uitstroom VSO: Jaar  
  2015 2016 2017 2018   2015 2016 2017 2018
Totaal 14 5 12 3 Totaal 18 16 17 18
Andere ZML school 1   MBO niv.1      
Speciaal basisonderwijs   Praktijkonderwijs 1 1  
VSO arbeid (regulier) 1 6 3 Arbeid (regulier) 1   2 3
VSO arbeidsmatige dagbesteding 3 1 3   Arbeidsmatige dagbesteding 15 9 7 11
VSO niet arbeidsmatige dagbesteding 3 1   Niet arbeidsmatige dagbesteding 2 6 7 4
Praktijkonderwijs