Uitstroomgegevens van de afgelopen jaren:

Uitstroom SO: Jaar Uitstroom VSO: Jaar
  2015 2016 2017   2015 2016 2017
Totaal 14 5 12 Totaal 18 16 17
Andere ZML school 1 MBO niv.1    
Speciaal basisonderwijs Praktijkonderwijs 1 1
VSO arbeid (regulier) 1 6 Arbeid (regulier) 1   2
VSO arbeidsmatige dagbesteding 3 1 3 Arbeidsmatige dagbesteding 15 9 7
VSO niet arbeidsmatige dagbesteding 3 1 Niet arbeidsmatige dagbesteding 2 6 7
Praktijkonderwijs