Privacy leerlingen

Wij willen er als school alles aan doen om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van onze leerlingen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit wettelijk verplicht is, heeft Parro de mogelijkheid om dit makkelijk en veilig aan te geven. Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Als school gebruiken we hiervoor de volgende keuzes:

  • Beeldmateriaal nieuwsbrief: Gebruik van beeldmateriaal in de (digitale) nieuwsbrief Beeldmateriaal Parro: De school mag foto’s of video’s van je kind delen in mededelingen en updates aan jou en andere ouders in je besloten Parro groep(en)
  • Beeldmateriaal schoolgids: Gebruik van beeldmateriaal in de schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender Beeldmateriaal social media: Gebruik van beeldmateriaal voor op social media accounts van de school
  • Beeldmateriaal website: Gebruik van beeldmateriaal op de website van de school
  • Deelname aan onderzoeken: Gebruik van de gegevens van deze leerling voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld cohortonderzoeken, door onderzoekspartijen zoals het CBS of universiteiten

Het aanpassen van de privacy voorkeuren gaat via de volgende stappen: Ga naar het groepenscherm Tik op Privacy-voorkeuren Geef per kind aan welke voorkeuren er gewijzigd moeten worden via het potlood achter het kind Op dit moment staan de keuzes voor alle leerlingen nog op bewerken. Graag willen wij alle ouders / verzorgers vragen om voor 1 oktober aan te geven welke voorkeuren zij hebben. Na 1 oktober wordt de keuze ‘dichtgezet’ en kan er alleen nog een wijziging plaatsvinden via een bericht naar de leraar van de groep. Voor vragen of onduidelijkheden kunt u zoals u gewend bent altijd terecht bij de leraar van uw kind.