Excellent in speciaal talent!

RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, is een gecertificeerde onderwijsorganisatie voor leerlingen met:
■leerproblemen;
■beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek;
■een verstandelijke beperking.

Ieder kind heeft het recht op onderwijs en ieder kind kan en wil leren. Het is onze opdracht om te zorgen dat de leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die past bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. Samen met ouders en, indien noodzakelijk, jeugdhulpverleningsinstellingen proberen we het maximale uit leerlingen te halen en verborgen talenten zichtbaar te maken. De leerling moet een toekomstperspectief kunnen realiseren.

Op meer dan dertig locaties in Groningen, Friesland en Drenthe verzorgen we speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs aan ruim 2300 leerlingen van 4 tot 20 jaar.

RENN4 staat daarom voor de volgende punten:
■RENN4 wil een betrouwbare onderwijsaanbieder, werkgever en ketenparter zijn. Betrouwbaarheid houdt voor ons in dat wij koersvast zijn, wij onze afspraken nakomen en voorspelbaar gedrag vertonen, dus zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
■Om de ontwikkelingsmogelijkheden en de onderwijskansen van onze leerlingen te optimaliseren moet het onderwijs hen positief stimuleren. Het schoolklimaat biedt hierbij veiligheid, structuur en voldoende uitdagingen.
■Wij ondersteunen en begeleiden leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften. We kijken daarbij vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en focussen niet op de beperkingen en de belemmeringen.
■RENN4 heeft een grote diversiteit aan scholen en beschikt over kundig personeel. Het inzetten van specifieke hoogwaardige expertise maakt de verborgen talenten van onze leerlingen zichtbaar.

Per 1-08-2017 is er een nevenvestiging van RENN4 gevestigd in de Piet Bakkerschool. Het gaat hier om een SO groep.