Toelichting overeenkomst schoolfondsbedragen

Het schoolfonds is een vrijwillige bijdrage die is ingesteld om u niet elk moment lastig te hoeven vallen met verzoeken om betaling van allerlei bedragen die niet door de overheid vergoed worden. In deze overeenkomst zijn de activiteiten en de daaraan gekoppelde bedragen opgenomen. Afhankelijk van de groep waarin uw kind zit kunt u op de overeenkomst (bijlage) aangeven van welke activiteiten u gebruik wilt maken.

Het schoolfonds bestaat uit de volgende bijdragen afhankelijk van de groep waarin uw kind zit:
• voor het schoolreisje/excursie brengen we € 27,50– in rekening;
• voor het schoolkamp/excursie brengen we € 80,– in rekening;
• voor de SO leerlingen gaat € 82,50 naar de gemeente als bijdrage in de kosten van het schoolzwemmen;
• het melk/karnemelk drinken op school kost € 30,– per jaar;

De inning van de ouderbijdrage loopt via schoolkassa. Communicatie hierover verloopt via Parro. De betaling is mogelijk via IDeal.
We wijzen u ook graag op Stichting Leergeld SWF als u niet in de financiële positie bent om een bijdrage te leveren aan het schoolfonds. Via hun website kunt u meer informatie vinden.