Uitnodiging Onderzoek Oudertevredenheid

Als school willen wij onze kwaliteit altijd verbeteren op alle mogelijke terreinen. Dit doen we ook door aan jullie te vragen hoe jullie tegen ons onderwijs (in de meest brede zin) en ons functioneren aankijken. Zo krijgen wij een scherp beeld van onze sterke en zwakke kanten.

Daarom krijgt u per email een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De vragen in deze vragenlijst gaan over: de missie en visie van de school, het schoolklimaat, ouderbetrokkenheid, kwaliteitszorg, lesaanbod en opbrengsten. Daarnaast zijn er nog een aantal algemene vragen en een aantal specifieke vragen over de schoolsluiting en coronamaatregelen. De uiterlijke invuldatum is vrijdag 23 april 2020.

Per woonadres is 1 emailadres geselecteerd, het kan dus zijn dat de vragenlijst in een andere mailbox terechtkomt dan dat u van ons gewend bent. Heeft u helemaal geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de leraar van uw kind.

We zouden het erg op prijs stellen als u de vragenlijst zou willen invullen. De antwoorden worden absoluut anoniem verwerkt. Het invullen kost u naar schatting 20 minuten. U kunt overigens tussentijds gegevens opslaan, zodat u eventueel op een ander moment de vragenlijst verder kunt afmaken. Sluit u, na de laatste vraag, het onderzoek af, dan kunt u daarna niets meer wijzigen. Uw antwoorden worden direct verwerkt in het totale overzicht van resultaten. We zullen de belangrijkste conclusies en de voorgenomen acties aan u terugkoppelen. Hoe meer meningen we verzamelen, hoe betrouwbaarder het onderzoek is en hoe beter wij onze kwaliteit kunnen verbeteren.

Alvast heel erg bedankt voor uw tijd en moeite.