Uitstroom SO:

De  gerealiseerde uitstroom is in het schooljaar 2016-2017 binnen het SO 100%.Dat wil zeggen dat alle leerlingen zijn uitgestroomd met het uitstroomperspectief dat op 10 jarige leeftijd is vastgesteld.

De schoolstandaard van de Piet Bakkerschool is 80%. Dit betekent dat we heel tevreden zijn met de bereikte uitstroom van de leerlingen in het schooljaar 2016-2017.

We willen als school de lat, als het kan, hoger leggen en daarom koersen we op een uitstroom praktijkonderwijs of VSO arbeid dat tussen de 10 en 15% ligt. In het schooljaar 2016-2017 ligt het percentage op 50%.

Als Piet Bakkerschool kijken we of de kinderen gezien hun IQ  uitstromen naar de bestemming die wij denken dat erbij hoort dit hebben we beschreven in het doelgroepenmodel SO Fryslân. In het schooljaar 2016-2017 zijn 89% van de leerlingen gezien hun IQ uitgestroomd naar de bestemming die daarbij hoort. We kunnen zelfs concluderen dat 11% van die kinderen hoger zijn uitgestroomd gezien hun IQ.

Uitstroom VSO:

De  gerealiseerde uitstroom is in het schooljaar 2016-2017 is als volgt verdeeld:

81% is gelijk uitgestroomd met het verwachte uitstroomperspectief op 16 jarige leeftijd. 13% is hoger uitgestroomd dan het verwachte perspectief en 6% is lager uitgestroomd.

De schoolstandaard van de Piet Bakkerschool is 80%. Dit betekent dat we  tevreden zijn met de bereikte uitstroom van de leerlingen in het schooljaar 2016-2017.

We willen als school de lat, als het kan, hoger leggen en dat betekent dat we  koersen op een uitstroom praktijkonderwijs of VSO arbeid dat tussen de 10 en 15% ligt. In het schooljaar 2016-2017 ligt het percentage op 9%. Dit ligt onder onze ambitie. Met het project leren, werken en reizen hopen we dat meer leerlingen zullen uitstromen naar arbeid.

Als Piet Bakkerschool kijken we of de kinderen gezien hun IQ  uitstromen naar de bestemming die wij denken dat erbij hoort (dit hebben we beschreven in het doelgroepenmodel SO Fryslân). In het schooljaar 2016-2017 zijn 75% van de leerlingen gezien hun IQ uitgestroomd naar de bestemming die daarbij hoort. We kunnen zelfs concluderen dat 6% van die kinderen hoger zijn uitgestroomd gezien hun IQ.