Update heropenen VSO

Vorige week heeft u een brief ontvangen van onze bestuurders. In deze brief werd al benoemd dat wij druk bezig zijn met het weer op een veilige en verantwoorde manier naar school laten gaan van onze VSO leerlingen. Hierbij moesten we ook rekening houden met onze kwetsbare doelgroep en personeelsleden die in de risicogroep vallen.

Afgelopen maandag hebben we overleg op school gehad over de vraag hoe we dit veilig en verantwoord gaan organiseren. In dit overleg kwam duidelijk naar voren dat het voor onze leerlingen niet haalbaar is om 2x per week een zelftest te doen voordat ze naar school komen, zodat we de anderhalve meter los kunnen laten voor de leerlingen. Omdat het testen niet haalbaar is kunnen we deze regel niet loslaten. Hiermee is het ook onmogelijk om alle groepen in het VSO weer volledig naar school te laten gaan.

Natuurlijk willen we onze leerlingen zo veel mogelijk weer binnen de school hebben. We hebben, kijkend naar wat dan nog extra mogelijk is, kunnen constateren dat alle leerlingen in het VSO vanaf volgende week 4 dagen naar school kunnen en mogen. Omdat we de anderhalve meter blijven handhaven zijn de verplichte zelftests niet nodig.

Hoe een en ander specifiek voor de groep van uw kind er uit gaat zien, krijgt u te horen van de leraar van uw kind. Uiteraard blijft nog steeds gelden dat als u zoon of dochter klachten heeft die passen bij een eventuele Coronabesmetting, u uw kind thuis houdt en laat testen bij de GGD.

Hopelijk heb ik u hierbij goed geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de leraar.