Update Heropening VSO en Samenwerking it Mearke

In de bijlage vindt u een bericht van onze bestuurders m.b.t. heropening van het VSO. Op onze school blijven we volgende week nog werken zoals het nu is. Volgende week krijgen de ouders wiens kind in het VSO zit bericht of en hoe we vanaf 7 juni de tijden evt. kunnen verruimen.

Dan heb ik ook nog een mooi bericht m.b.t. de samenwerking met KDC It Mearke. Zoals elk schooljaar zijn we achter de schermen al weer druk bezig met de voorbereidingen voor volgend school jaar. De indeling van de groepen is altijd een belangrijk onderdeel. Het is bekend dat het KDC It Mearke een ‘opstapklas’ heeft voor kinderen die door kunnen stromen naar school. Momenteel onderzoeken we met It Mearke of we bij de indeling van de groepen voor volgend schooljaar de ‘opstapklas’ hier al op voorhand in mee kunnen nemen. Uiteraard worden de leraren van de onderbouw en de medewerkers van de opstapklas hier nauw bij betrokken. De MR wordt ook meegenomen in dit proces en heeft hierop adviesbevoegdheid. We zijn als KDC en Piet Bakkerschool al heel wat jaren samen gehuisvest in hetzelfde gebouw. Gezamenlijk bekijken in welke groep de jongste leerlingen geplaatst gaan worden, zou een mooie stap in de samenwerking van het KDC en de PBS betekenen, waar kinderen bij gebaad zijn. We houden u van het vervolg op de hoogte! Iedereen een heel zonnig en fijn weekend gewenst!

Brief ouders / verzorgers Heropenen VSO