Update heropening VSO

Vanaf morgen gaan we weer van start met de lessen op school voor het VSO. Zoals we u vorige week al lieten weten hebben we vandaag nodig om alles goed tot in detail uit te werken. Want hoewel we heel blij zijn dat we nu ook met het VSO weer ‘los’ mogen, zijn er best veel hobbels te nemen. Zo hebben we te maken met collega’s die zelf in de risicogroep vallen. Andere collega’s zijn zelf herstellende van Corona of hebben mensen in hun naaste familie met Corona waardoor ze in quarantaine zitten of wachten op de testuitslag. Verder onderzoeken we vandaag of leerlingen weer welkom zijn op hun adressen voor de leerwerkplekken en stages etc. Vanmorgen hebben we met het VSO team gezocht naar oplossingen, en natuurlijk hebben we die gevonden! We hebben gekeken naar wat wel kan. We hebben besloten dat het haalbaar is om veilig te werken met kleine groepen. Dit betekent dat er voor iedere groep een rooster wordt gemaakt door de groepsleiding van uw kind. U krijgt hierover vandaag bericht via de leraar van uw kind. Ik kan u alvast vertellen dat de groepen worden gesplitst. Dit betekent dat uw kind wellicht nog niet elke schooldag naar school kan. We gaan dus werken met kleine groepen zodat we zoveel mogelijk de ander halve meter maatregel kunnen toepassen. Omdat het lesprogramma per groep heel verschillend is, kunnen de roosters onderling per groep verschillen. Zo proberen we de leerwerkplekken en stages zoveel als mogelijk door te laten gaan. We baseren al onze keuzes zoveel mogelijk op de richtlijnen van het RIVM. Wilt u hier ook naar kijken in het geval uw kind klachten heeft die op Corona kunnen wijzen? Als u twijfelt of uw kind wel of niet naar school kan neem dan gerust contact op met de school. Uw bijzondere aandacht vraag ik nog voor het vervoer. Het is de bedoeling dat u zelf het vervoersbedrijf op de hoogte stelt van het schoolrooster van uw kind, in het geval dit aan de orde is. Wat zitten we al lang in deze gekke situatie van onrust en onzekerheid. We begrijpen heel goed dat de druk voor het thuisfront groot is en dat er veel flexibiliteit van u wordt gevraagd. We proberen als school te doen wat kan en hopen dat we over niet al te lange tijd weer gewoon 5 dagen les op school kunnen bieden. Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen en de goede samenwerking! Bij onduidelijkheden of vragen kunt u altijd contact opnemen met de leraar van uw kind. Samen houden we vol!