Update onderwijs op afstand 3

Vorige week ontving u van mij het bericht over de verlening van de ‘Lockdown’. Toen dacht ik nog: “Volgende week kom ik waarschijnlijk met een positief bericht over het vervroegd opengaan van onze SO afdeling”. Maar helaas is dit niet zo…. Afgelopen weekend hoorden we vanuit de media dat het volgens het OMT niet verantwoord is om de scholen voor de kinderen in de basisschoolleeftijd weer te openen. Tot 8 februari blijven de scholen dicht. Het is een lichtpuntje dat de noodopvang wel open mag blijven. Ruim een kwart van onze leerlingen gaat hier inmiddels naar toe. De meeste gaan twee of drie dagen. Zo zorgen we ervoor dat we met echt kleine groepen werken. We hebben het zo georganiseerd dat de leraren het afstandsonderwijs aanbieden en net als altijd het contact met u als ouders/verzorgers hebben. De onderwijsassistenten zijn op school om de opvang te verzorgen. We begrijpen heel goed dat de situatie rond de schoolsluiting een heel groot beroep op u doet en dat het niet meevalt om alle ballen in de lucht te houden. We weten dat u allemaal uw best doet om zo goed mogelijk door deze lastige periode heen te komen. Dit willen wij als school heel graag samen met u doen. We proberen u daar waar het kan te ondersteunen. Binnen ons team hebben we afgesproken dat de leraar van uw kind regelmatig contact houdt met u. Mocht het zo zijn dat u iets mist, zich zorgen maakt of overweegt uw kind aan te melden voor de noodopvang, bespreek dit vooral met de leraar van uw kind! We moeten nog even volhouden, maar we doen dit samen. Laten we hopen dat volgende maand de scholen weer open kunnen. Ik weet zeker dat ik namens alle collega’s van de Piet Bakkerschool spreek, als ik zeg dat we er enorm naar uitzien om alle leerlingen weer fysiek op school te kunnen ontvangen!