Update onderwijs op afstand 4

Ook al zitten we met elkaar in een lock down en gaan veel zaken anders dan anders, toch proberen we als school, zo veel mogelijk de geplande zaken aan te houden. Dat geeft structuur en houvast. Natuurlijk kijken we hierbij wel naar de Corona regels en passen we veel zaken aan. Zo staan in de komende periode de leerling-rapporten en de 20 minutengesprekken gepland. Dit zijn altijd belangrijke momenten in een schooljaar en daarom hebben we er als team goed over nagedacht hoe we het deze keer op een verantwoorde manier kunnen organiseren. De leraar van uw kind gaat dit met u bespreken, maar Ik kan al vast wel vertellen dat in de periode van 29 januari tot en met 5 februari het rapport bij iedere leerling wordt bezorgd (met een kleine verrassing daarbij). De 20 minutengesprekken zullen in principe telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. Wat missen we het gewone leven en wat duurt het allemaal lang. Toch proberen we er samen met u het beste van te maken. We zoeken naar mogelijkheden om onderwijs en opvang te regelen waarbij het welbevinden van de leerlingen en dat van ons allemaal voorop staat. Wat zijn we als team blij met de goede samenwerking tussen school en u als ouder(s) / verzorger(s)! Dit is juist in deze rare tijd extra belangrijk. Hou vol en blijf gezond!