Verlening schoolsluiting ivm Corona

Beste ouder(s) / verzorger(s), Begin deze week werd duidelijk, wat denk ik iedereen wel aan zag komen: De overheid heeft besloten dat de scholen en kinderopvang gesloten blijven t/m de meivakantie. De scholen van SO Fryslân blijven dus langer dicht. Heel wat geplande zaken kunnen niet doorgaan. Zo hebben we ook besloten dat de Pinksterviering, die gepland staat op 19 mei, niet doorgaat maar verzet wordt naar volgend jaar. We bevinden ons allemaal in een zeer aparte situatie, die we nog niet eerder hebben meegemaakt. We begrijpen heel goed dat er van u veel wordt gevraagd. We hopen dat de kinderen al wat wennen aan de nieuwe structuur. Het thuisonderwijs, zoals we dat op de Piet Bakkerschool nu hebben geregeld, zal in ieder geval worden voortgezet. Zo proberen we er samen met u de schouders onder te zetten! Voor vragen of onduidelijkheden kunt u altijd bij ons terecht. Met vriendelijke groet, Mede namens het College van Bestuur en Sybrand van der Wey, Marjo Bootsma (directeur)