Zelftesten VSO

Zoals u waarschijnlijk al via de media heeft vernomen zijn er met ingang van deze week zelftesten beschikbaar op school voor onderwijspersoneel en voor V(S)O leerlingen. De zelftest sluit aan op de bestaande coronamaatregelen op school en het testbeleid van de overheid en wordt in samenwerking met de GGD uitgevoerd. Het gebruik van de zelftest is geheel vrijwillig en met name preventief bedoeld. Het vervangt niet de test bij de GGD. Als uw kind klachten heeft, die op corona kunnen wijzen, blijft het altijd nodig om het te laten testen bij de GGD of de quarantaine maatregelen te hanteren. In het geval dat wij denken dat het wenselijk is om bij een VSO leerling een zelftest af te nemen, neemt de leraar van uw kind altijd eerst contact met u op om te overleggen of en hoe we dit gaan doen. De school heeft in ieder geval schriftelijke toestemming van ouders/ verzorgers nodig. We hopen van harte dat alle maatregelen een bijdrage leveren aan de continuïteit van het onderwijs. Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn kunt u zoals u gewend bent altijd terecht bij de leraar van uw kind.