Op deze dag worden de startgesprekken met leerlingen en ouders gevoerd. Planning komt via de betreffende leraar.

Het SO gaat deze dag al wel gewoon naar school!