Met het schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen, welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan.  Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst.

POS Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2022-2023

 

Poster schoolondersteuningsprofiel Piet Bakkerschool SO & VSO. Klik op de onderstaande link:
POS Schoolposter ondersteuning (leraren) 2022-2023 PDF1