Schooltijden

De Piet Bakkerschool werkt volgens het ‘5 gelijke dagen’-model.
Dit betekent dat de leerlingen iedere dag om 8:30 uur beginnen en iedere dag om 14:15 vrij zijn.
De onderbouwleerlingen zijn het hele jaar iedere week op woensdag vrij.

Vakanties en studiedagen 2018-2019

Herfstvakantie 22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 februari 2019 t/m 22 februari 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
Tweede Paasdag 22 april 2019
Meivakantie 29 april 2019 t/m 8 mei 2019
Hemelvaart 30 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 15 juli 2019 t/m 23 augustus 2019
Studiedagen 18 en 19 oktober, 19 en 20 november
7 januari, 12 juli

Verzuimregeling

In principe kunnen de kinderen geen dagen vrij krijgen buiten de schoolvakanties om.

Toch is het op de Piet Bakkerschool mogelijk om maximaal 2 dagen per jaar een dagje vrij te krijgen voor een dorps-of stadsfeest. Dit heeft te maken met het feit dat onze kinderen vaak niet in hun eigen dorp of stad op school zitten en dus ook niet aan de activiteiten deel kunnen nemen.

Het ligt anders als een kind vrij moet krijgen i.v.m. persoonlijke omstandigheden. In overleg is dat altijd te regelen. Als één van de ouders wegens zijn of haar werk niet op vakantie kan tijdens  schoolvakanties dan is het mogelijk om één keer per jaar hoogstens twee weken vrij te geven. Het moet in dit geval gaan om de “aard van het beroep” en dus niet om de “aard van het bedrijf”. Werken in ploegendienst of volgens een bepaald dienstrooster is dus niet voldoende. Deze regeling mag niet worden toegepast in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar en moet schriftelijk worden aangevraagd.

Klik hier voor het formulier “vrijstelling”.