Schooltijden

De Piet Bakkerschool begint elke morgen om half negen. Vanaf 1 augustus is het continu rooster ingesteld. Dit betekent dat de leerlingen elke dag tot 14:15 op school zijn

Vakanties en studiedagen 2017-2018

Herfstvakantie maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2017
Kerstvakantie maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018
Goede Vrijdag 30 maart 2018
Paasvakantie maandag 2 april (2e Paasdag) 2018
Koningsdag vrijdag 27 april 2018
Meivakantie maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei 2018
Hemelvaart 10 mei (11 mei ook vrij) 2018
Pinksteren maandag 21 mei (2e Pinksterdag) 2018
Zomervakantie 23 juli tot en met 2 september 2018
Studiedagen 20 oktober, 8 januari, 21 maart, 7-8 en 9 mei, 1 juni

Verzuimregeling

In principe kunnen de kinderen geen dagen vrij krijgen buiten de schoolvakanties om.

Toch is het op de Piet Bakkerschool mogelijk om maximaal 2 dagen per jaar een dagje vrij te krijgen voor een dorps-of stadsfeest. Dit heeft te maken met het feit dat onze kinderen vaak niet in hun eigen dorp of stad op school zitten en dus ook niet aan de activiteiten deel kunnen nemen.

Het ligt anders als een kind vrij moet krijgen i.v.m. persoonlijke omstandigheden. In overleg is dat altijd te regelen. Als één van de ouders wegens zijn of haar werk niet op vakantie kan tijdens  schoolvakanties dan is het mogelijk om één keer per jaar hoogstens twee weken vrij te geven. Het moet in dit geval gaan om de “aard van het beroep” en dus niet om de “aard van het bedrijf”. Werken in ploegendienst of volgens een bepaald dienstrooster is dus niet voldoende. Deze regeling mag niet worden toegepast in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar en moet schriftelijk worden aangevraagd.

Klik hier voor het formulier “vrijstelling”.