Respect protocol

Dit protocol heeft als doel om alle leerlingen zich bij ons op school veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.  Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle leerlingen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. We streven naar een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerlingen, leraren, onderwijsassistenten en ouders/verzorgers, die zich allemaal houden aan de in school zichtbare regels en afspraken met betrekking tot respect.  In het onderstaande respectprotocol kunt u meer lezen over onze werkwijze op de Piet Bakkerschool.

2022-05-20 Respectprotocol Piet Bakkerschool1