Directeur Marjo Bootsma
 Teamleiders Sybrand van der Wey

Groepsleerkrachten:

 Onderbouw Lissete de Jong/Baukje de Jager
 Middenbouw groen Rixt Tulner/Baukje Haisma
Middenbouw blauw Sije Veenstra
 Bovenbouw Bianca Homma
 SO/VSO basisgroep Rianne Bosma/Agnes Krist/ Carla Majoor
 VSO 1 Eelke van der Wal
 VSO 2/3 Theo Holwerda/ Titia de Groot
 VSO 3/3 Eelke van der Wal
 VSO plus Saapke Voolstra / Rianne Bosma
Groen/techniek Eelke van der Wal

Onderwijsassistenten:

 Onderbouw Hannie van der Werf/
 Middenbouw groen Myrthe Vlasman/Lesley van Delden
Middenbouw blauw Yvonne Sypersma/Hilda van Rees
 Bovenbouw Sebastian Postma
 SO/VSO basisgroep Corry Buma/Ineke de Jong/Jildau Kooistra
VSO 1 Mart Schuurman
VSO 2/3, 3/3 Ineke de Jong/Ineke van der Klauw/Klaaske Eekma

Natasja Veenstra/Lesley van Delden

 VSO Plus Betty Tognini/Hilda van Rees

Ambulant personeel:

 Gymnastiek Sanne van der Molen
 Stage coördinator Titia de Groot/ Ineke de Jong
 Logopedist Iris Roeters
 Orthopedagoog Tina van Wijngaarden
 Intern begeleider Judy Bergsma / Baukje Haisma
 Schoolontwikkelaar Alex Zijlstra
 Ambulant begeleider* Jeltsje Piersma
 Psychologisch assistent Rinske Remigius
 Facilitaire dienst Frank Dijkstra
 Administratie Simone Dijkstra
Fysiotherapie* Irma Stoepker
Ergotherapie* Martine Stallinga
Maatschappelijk werker* Wietske Huitema
Schoolarts* Fré Schaaphok
Schoolassistente* Ingrid Holkema
* niet in dienst van de school