Op onze school werkt een enthousiast team met hart voor onze doelgroep. Door gebruik te maken van elkaars expertise laten wij de leerlingen daar komen waar zij het liefste willen zijn. Ons team bestaat uit ongeveer 45 personen.

Directeur Marjo Bootsma
Teamleider Sybrand van der Wey

Groepsleraren:

SO Rood Berber Werkman / Lisette de Jong
SO Blauw Robert Bruins / Machteld Holtrop
SO Groen Rixt Tulner / Anskje Pietersma
SO Paars Rudolf Jongma (lio) / Myrthe Vlasman
SO Wit Bianca Homma / Tsjipke Okkema
Plusklas Robert Bruins / Klaaske Eekma
VSO 1-2 Klaske Nauta / Bianca Homma
VSO 2-3 Eelke van der Wal / Feiko Jagersma / Femke Dotinga (leraarondersteuner)
SO Basis Geel Boukje de Jager / Berber Werkman
VSO Basis Oranje Renske Bot / Mirjam Brandsma

Onderwijsassistenten:

SO Rood Corry Buma / Fenny Miedema
SO Blauw Harmen Hiemstra / Natasja Veenstra
SO Groen Betty Tognini / Hilda van Rees
SO Paars Yvonne Sypersma / Corry Buma
SO Wit Lia Visser / Harmen Hiemstra
Plusklas Fenna de Boer
VSO 1-2 Ineke de Jong / Rudolf Jongma
VSO 2-3 Ineke de Jong / Mart Schuurman / Jelmer Posthumus
SO Basis Geel Floor van der Want / Mart Schuurman
VSO Basis Oranje Sebastian Postma / Floor van der Want

Ambulant personeel:

Gymnastiek Sanne van der Molen / Stephan van der Leij
Leraar vervangingspool Theo Holwerda / Feiko Jagersma/Marianne Sabbé
Stagebureau Doutsen van Herk / Ineke de Jong
Logopedist Iris Roeters
Orthopedagoog Tina van Wijngaarden
Intern begeleider Judy Bergsma / Gerlinda Hylkema
Schoolontwikkelaar Gerlinda Hielkema
Psychologisch assistent Rinske Remigius / Lia Visser (ondersteuning)
Facilitaire dienst Frank Dijkstra
Administratie Wilma Riemersma
Fysiotherapie* Irma Stoepker
Ergotherapie* Leonie Spronk
Maatschappelijk werker* Maaike de Jong
Schoolarts* Sytske Sijbesma
* niet in dienst van de school