Op onze school werkt een enthousiast team met hart voor onze doelgroep. Door gebruik te maken van elkaars expertise laten wij de leerlingen daar komen waar zij het liefste willen zijn. Ons team bestaat uit ongeveer 45 personen.

Directeur Marjo Bootsma
Teamleider Irma Zwolle

Groepsleraren:

SO Rood Jitske van der Schaaf / Lisette de Jong
SO Blauw Machteld Holtrop/ Myrthe Vlasman
SO Groen Rixt Tulner / Anskje Pietersma
SO Paars Rudolf Jongma / Myrthe Vlasman
SO Wit Tjipke Okkema/ Wilma Cuperus
Plusklas Klaaske Eekma/ Wilma Cuperus
VSO 1a Noël Hettinga en Femke Dotinga (leraarondersteuner)
VSO 1b Klaske Nauta / Bianca Homma
VSO 2-3 Eelke van der Wal / Feiko Jagersma
SO Basis Geel Boukje de Jager / Berber Werkman
VSO Basis Oranje Renske Bot / Mirjam Brandsma

Onderwijsassistenten:

SO Rood Corry Buma / Floor van der Want
SO Blauw Corry Buma/ Natasja Veenstra
SO Groen Betty Tognini / Hilda van Rees
SO Paars Yvonne Sypersma / Marianne Sabbé
SO Wit Fenna de Boer
Plusklas Harmen Hiemstra/ Lia Visser
VSO 1a Britt Jonkman/Ineke de Jong
VSO 1b Ineke de Jong / Britt Jonkman
VSO 2-3 Jelmer Posthumus/ Arianne Hoekstra
SO Basis Geel Mart Schuurman
VSO Basis Oranje Sebastian Postma/ Fenny Miedema

Ambulant personeel:

Gymnastiek Sanne van der Molen / Miriam Vossenberg
Muziek Anneke Hiemstra
Leraar vervangingspool Theo Holwerda / Feiko Jagersma/Marianne Sabbé
Stagebureau Doutsen van Herk / Ineke de Jong
Logopedist Iris Roeters
Orthopedagoog Tina van Wijngaarden
Intern begeleider Judy Bergsma / Gerlinda Hylkema
Schoolontwikkelaar Gerlinda Hylkema
Psychologisch assistent Lia Visser
Facilitaire dienst Frank Dijkstra
Administratie Wilma Riemersma
Schoonmaak (participatiebaan) Lucas Feenstra
Fysiotherapie* Irma Stoepker
Ergotherapie* Mirjam Miedema
Maatschappelijk werker* Maaike de Jong
Schoolarts* Sytske Sijbesma
* niet in dienst van de school