Directeur Marjo Bootsma
 Teamleiders Nienke Wempe en Sybrand van der Wey

Groepsleerkrachten:

 Onderbouw Lissete de Jong/Baukje de Jager
 Middenbouw Rixt Tulner/Judy Bergsma
 Bovenbouw Sije Veenstra
 SO/VSO basisgroep Baukje Haisma/Agnes Krist/ Carla Majoor
 VSO 1 Rianne Bosma/Sybrand van der Wey
 VSO 2 Bianca Homma/Judy Bergsma
 VSO 3 Theo Holwerda/Titia de Groot
 VSO uitstroom Jan Nota/Sybrand van der Wey/Eelke van der Wal
 VSO plus Saapke Voolstra
Groen/techniek Eelke van der Wal

Onderwijsassistenten:

 Onderbouw Welmoed Huitema/Hannie van der Werf
 Middenbouw Maria Ambrosio/Jildou Kooistra
 Bovenbouw Yvonne Sypersma
 SO/VSO basisgroep Corry Buma/Sebastian Postma
VSO 1, 2, 3, uitstroom Mart Schuurman/Ineke de Jong/Ineke van der Klauw/Anneke Hiemstra

Betty Tognini/Lesley van Delden/Maria Ambrosio

 VSO Plus Betty Tognini/Hilda van Rees

Ambulant personeel:

 Gymnastiek Sanne van der Molen
 Stage coördinator Titia de Groot/ Ineke de Jong
 Logopedist Iris Roeters
 Orthopedagoog Tina van Wijngaarden
 Intern begeleider Doutsen Gerbrandy/ Baukje Haisma
 Schoolontwikkelaar Alex Zijlstra
 Ambulant begeleider* Jeltsje Piersma
 Psychologisch assistent Rinske Remigius
 Facilitaire dienst Frank Dijkstra
 Administratie Simone Dijkstra
Fysiotherapie* Irma Stoepker
Ergotherapie* Martine Stallinga
Maatschappelijk werker* Wietske Huitema
Schoolarts* Fré Schaaphok
Schoolassistente* Ingrid Holkema
* niet in dienst van de school