Op onze school werkt een enthousiast team met hart voor onze doelgroep. Door gebruik te maken van elkaars expertise laten wij de leerlingen daar komen waar zij het liefste willen zijn. Ons team bestaat uit ongeveer 45 personen. 

 Directeur Marjo Bootsma
 Teamleider Sybrand van der Wey

Groepsleraren:

Onderbouw Boukje de Jager / Lisette de Jong
Middenbouw groen Rixt Tulner /Klaaske Eekma
Middenbouw blauw Machteld Holtrop / Myrthe Vlasman
Bovenbouw Saapke de Groot / Tsjipke Okkema
Basisgroepen Berber Werkman / Myrthe Vlasman 
 VSO 1 Klaske Nauta
 VSO 2/3 A Theo Holwerda/ Feiko Jagersma
 VSO 2/3 B Feiko Jagersma / Eelke van der Wal
Plusgroep Gerlinda Hylkema / Feiko Jagersma

Onderwijsassistenten:

Onderbouw Bianca Hoekstra / Hannie van der Werf
Middenbouw groen Betty Tognini / Hilda van Rees
Middenbouw blauw Yvonne Sypersma / Hilda van Rees
Bovenbouw Lia Visser
Basisgroepen Sebastian Postma / Corry Buma / Natasja Veenstra
VSO 1 Mart Schuurman
VSO 2/3 A + B Ineke de Jong / Femke Dotinga / Mart Schuurman
Plusgroep Tom de Wit

Ambulant personeel:

Gymnastiek Sanne van der Molen / Stephan van der Leij
Leraar vervangingspool Annechina de Jong
Stagebureau Doutsen van Herk / Ineke de Jong
Logopedist Iris Roeters
Orthopedagoog Tina van Wijngaarden / Pauline Westhof
Intern begeleider Judy Bergsma / Baukje
 Schoolontwikkelaar Saapke de Groot
 Psychologisch assistent Rinske Remigius
 Facilitaire dienst Frank Dijkstra
 Administratie Simone Dijkstra
Fysiotherapie* Irma Stoepker
Ergotherapie* Martine Stallinga
Maatschappelijk werker* Wietske Huitema
Schoolarts* Sytske Sijbesma
Schoolassistente* Ingrid Holkema
* niet in dienst van de school