Op onze school werkt een enthousiast team met hart voor onze doelgroep. Door gebruik te maken van elkaars expertise laten wij de leerlingen daar komen waar zij het liefste willen zijn. Ons team bestaat uit ongeveer 45 personen.

Directeur Marjo Bootsma
Teamleider Sybrand van der Wey
Teamleider i.o.  Saapke de Groot

Groepsleraren:

SO Rood Berber Werkman / Lisette de Jong
SO Blauw Myrthe Vlasman / Machteld Holtrop
SO Groen Rixt Tulner / Anskje Pietersma
SO Paars Theo Holwerda / Myrthe Vlasman
SO Wit Lisette de Jong / Tsjipke Okkema
VSO Plusklas Feiko Jagersma / Klaaske Eekma
VSO 1-2 Klaske Nauta
VSO 2-3 Eelke van der Wal / Femke Dotinga
SO Basis Geel Boukje de Jager / Berber Werkman
VSO Basis Oranje Renske Bot / Mirjam Brandsma

Onderwijsassistenten:

SO Rood Hannie van der Werf / Rudolf Jongma
SO Blauw Harmen Hiemstra / Natasja Veenstra
SO Groen Betty Tognini / Hilda van Rees
SO Paars Yvonne Sypersma / Betty Tognini
SO Wit Lia Visser / Rudolf Jongma
VSO Plusklas Fenna de Boer
VSO 1-2 Ineke de Jong / Mart Schuurman
VSO 2-3 Ineke de Jong / Mart Schuurman / Jelmer Posthumus
SO Basis Geel Corry Buma / Betty van der Tuin
VSO Basis Oranje Sebastian Postma / Harmen Hiemstra

Ambulant personeel:

Gymnastiek Sanne van der Molen / Stephan van der Leij
Leraar vervangingspool Saapke de Groot
Stagebureau Doutsen van Herk / Ineke de Jong
Logopedist Iris Roeters
Orthopedagoog Tina van Wijngaarden
Intern begeleider Judy Bergsma / Gerlinda Hylkema
Schoolontwikkelaar Saapke de Groot
Psychologisch assistent Rinske Remigius
Facilitaire dienst Frank Dijkstra
Administratie Wilma Riemersma
Fysiotherapie* Irma Stoepker
Ergotherapie* Martine Stallinga
Maatschappelijk werker* Maaike de Jong
Schoolarts* Sytske Sijbesma
* niet in dienst van de school