Directeur Marjo Bootsma
 Teamleiders Sybrand van der Wey

Groepsleerkrachten:

Onderbouw Boukje de Jager / Agnes Krist / Sije Veenstra
Middenbouw groen Rixt Tulner/Klaaske Eekma
Middenbouw blauw Machteld Holtrop / Myrthe Vlasman
Bovenbouw Bianca Homma / Saapke de Groot
Basisgroepen Lisette de Jong / Myrthe Vlasman
 VSO 1 Klaske Nauta
 VSO 2/3 A Theo Holwerda/ Titia de Groot
 VSO 2/3 B Feiko Jagersma / Eelke van der Wal
Plusgroep Gerlinda Hylkema / Sije Veenstra

Onderwijsassistenten:

Onderbouw Alwina de Groot / Hannie van der Werf
Middenbouw groen Betty Tognini / Hilda van Rees
Middenbouw blauw Yvonne Sypersma / Hilda van Rees
Bovenbouw Sebastian Postma / Lia Visser
Basisgroepen Lesley van Delden / Corry Buma / Bianca Hoekstra / Ineke van der Klauw / Natasja Veenstra
VSO 1 Mart Schuurman
VSO 2/3 A + B Ineke de Jong / Klaaske Eekma / Femke Dotinga
Plusgroep Ineke de Jong / Arnoud van de Beek

Ambulant personeel:

Gymnastiek Sanne van der Molen
Leraar vervangingspool Sije Veenstra / Agnes Krist
Stagebureau Titia de Groot / Ineke de Jong
Logopedist Iris Roeters
Orthopedagoog Tina van Wijngaarden
Intern begeleider Judy Bergsma / Baukje
 Schoolontwikkelaar Saapke de Groot
 Ambulant begeleider* Jeltsje Piersma
 Psychologisch assistent Rinske Remigius
 Facilitaire dienst Frank Dijkstra
 Administratie Simone Dijkstra
Fysiotherapie* Irma Stoepker
Ergotherapie* Martine Stallinga
Maatschappelijk werker* Wietske Huitema
Schoolarts* Fré Schaaphok
Schoolassistente* Ingrid Holkema
* niet in dienst van de school