Een goed contact met de ouders vinden wij erg belangrijk. Daarom organiseert de ouderraad samen met het team allerlei activiteiten. Gemiddeld 4 keer per jaar komt de ouderraad bijeen om te vergaderen.

In de ouderraad hebben zitting:
-Eddy Jorwerda (voorzitter)
-Diana Mirosch (secretaris)
-Marjan de Vries
-Henk de Vries
-Ruurdje Wester
-Jolanda van den Berg