Een goed contact met de ouders vinden wij erg belangrijk. Daarom organiseert de ouderraad samen met het team allerlei activiteiten zoals de VSO disco en de SO vossenjacht vlak voor de voorjaarsvakantie. De ouderraad komt gemiddeld 4 keer per schooljaar bij elkaar om te vergaderen. In de ouderraad zitten ouders van de Piet Bakkerschool.

In de ouderraad hebben, namens onze school, zitting:

  • Ingrid de Haan
  • Jantine Radix
  • Peter Wielinga
  • Diane Mirosch (secretaris)
  • Anneke Sijtsma