Een goed contact met de ouders vinden wij erg belangrijk. Daarom organiseert de ouderraad samen met het team allerlei activiteiten. Gemiddeld 4 keer per jaar komt de ouderraad bijeen om te vergaderen. In de ouderraad zitten ouders van de Piet Bakkerschool, Renn4 en it Mearke.

In de ouderraad hebben zitting:

  • Ingrid de Haan
  • Thea Kalsbeek
  • Aukje Plantinga
  • Jantine Radix
  • Diane Mirosch (secretaris)
  • Eddy Jorwerda (voorzitter)