Een goed contact met de ouders vinden wij erg belangrijk. Daarom organiseert de ouderraad samen met het team allerlei activiteiten. Gemiddeld 4 keer per jaar komt de ouderraad bijeen om te vergaderen. In de ouderraad zitten ouders van de Piet Bakkerschool, Renn4 en it Mearke.

In de ouderraad hebben, namens onze school, zitting:

  • Ingrid de Haan
  • Thea Kalsbeek
  • Jantine Radix
  • Peter Wielinga
  • Diane Mirosch (secretaris)
  • Frederika Snitjer (voorzitter)