ergo_actief

Ergo actief

Kinderergotherapie richt zich vooral op het dagelijks handelen. Ergotherapie wordt ingezet als activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, zoals aankleden, schrijven, eten, spelen, zitten, concentreren in de klas, fietsen, moeizaam verlopen of niet lukken vanwege beperkingen. Naast motorische/ verstandelijke beperkingen kan ook de sensorische informatieverwerking verstoord zijn. (De leerling is bijvoorbeeld overgevoelig/ondergevoelig voor aanrakingen en/of bewegingen). Deze activiteiten kunnen zich afspelen thuis, op school of in de directe omgeving van het kind. De ergotherapeut analyseert waarom het kind moeite heeft met een bepaalde handeling en probeert hier een oplossing in te geven. Mocht de handeling te lastig zijn, dan wordt er gekeken naar hulpmiddelen die zouden kunnen helpen. Als het schrijven niet lukt, kan er bijv. gekozen worden voor typen.

Samengevat, wat doet de ergotherapeut:
stimuleren van zintuiglijke en motorische vaardigheden en de spelontwikkeling
-afbouwen van overgevoeligheid voor aanraken of bewegen
-het aanleren van praktische vaardigheden
-het verbeteren van fijn motorische vaardigheden, het ruimtelijk inzicht en de concentratie
-uitzoeken van juiste hulpmiddelen en voorzieningen voor kinderen
-advisering bij het uitzoeken van de juiste schommel, stoel, speciale beker, aangepaste fiets
-advies geven over computeraanpassingen
-advies van ADL-hulpmiddelen

Op de Piet Bakkerschool wordt ergotherapie gegeven door Leonie Spronk van Ergo Actief.  Aanwezig op maandag en woensdag
Voor meer informatie kunt u altijd de website bezoeken en/of contact opnemen met de ergotherapeut.

Ergoactief
Bokslee 4
8447 CN Heerenveen
0513 640996

www.ergoactief.nl