Het jaarplan geeft een overzicht van de beleidsvoornemens in het schooljaar 2023-2024. Dit jaarplan komt voort uit ons schoolplan. Via onderstaande link kunt u lezen wat wij in het komende schooljaar willen ontwikkelen en waar we mee aan de slag gaan.

Jaarplan Piet Bakkerschool 2023-2024