Ongewenst gedrag op school, het kan ook uw kind overkomen

Als school hebben we een meldingsregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber)pesten.

Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en personeel In de meldingsregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen
Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân.
De externe vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen.

Meer info
Op de website van GGD Fryslân kun je de folder Vertrouwenspersoon voor jongeren en Vertrouwenspersoon voor ouders downloaden.

Vertrouwenspersoon voor onze scholen is: Anita Miedema
Zij is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99 536 of via e-mail  a.miedema@ggdfryslan.nl