Als school zijn wij verplicht om de sociale veiligheid bij leerlingen te monitoren. Naast vragen over de sociale veiligheid bevragen wij onze leerlingen ook op schoolklimaat en onderwijsleerproces. Wij maken hiervoor gebruik van Qschool en nemen de vragenlijst 1x per jaar af.  Binnen het onderzoek met Qschool (V)SO+ worden de leerlingvragen uit Vensters PO afgenomen. De onderwerpen zijn aan de leerlingen voorgelegd als vragen (Vind je het leuk om? / Ben je blij met?). De vragen hebben per variant een iets andere vorm om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen. De antwoordschaal loopt van Helemaal niet (1), Niet zo (2) naar Een beetje / soms (3) en Helemaal wel (4).

In onderstaande tabellen zijn de gemiddelde scores op vierpuntsschaal weergegeven en afgezet tegen de externe benchmark.

Scores Piet Bakkerschool 2018-2019

Schoolklimaat

  SO

variant 1

Verschil Benchmark SO

variant 2

Verschil Benchmark SO

variant 3

Verschil Benchmark
Vind je het leuk op school? 2,0 +0,1 2,8 -0,7 3,2 -0,2
Voel jij je fijn op school? 2,0 +0,1 2,9 -0,7 3,6 +0,1
Vind je de regels op school duidelijk? 1,9 0,0 3,6 0,0 3,4 +0,1
Heb je het naar je zin in de klas? 2,0 +0,1 2,9 -0,7 3,2 -0,3
Speel je graag met andere kinderen op school? 1,9 0,0 3,0 -0,7 3,4 -0,2
Zijn de juffen en meesters aardig? 2,0 +0,1 3,7 0,0 3,7 0,0
Helpt jouw juf of meester bij het oplossen van ruzies? 2,0 +0,1 3,3 -0,2 3,7 +0,1
Gemiddelde itemscore 2,0 +0,1 3,2 -0,4 3,5 0,0

 

Onderwijsleerproces:

  SO

variant 1

Verschil Benchmark SO

variant 2

Verschil Benchmark SO

variant 3

Verschil Benchmark
Leer je veel op school? 2,0 +0,1 2,8 -0,9 2,9 -0,7
Legt jouw juf of meester goed uit? 2,0 +0,1 3,6 -0,1 3,5 -0,1
Zegt jouw juf of meester wel eens dat je iets heel goed hebt gedaan? 2,0 0,0 3,6 -0,1 3,6 0,0
Helpt jouw juf of meester als je iets vraagt? 2,0 0,0 3,7 0,0 3,6 0,0
Gemiddelde Itemscore 2,0 +0,1 3,4 -0,3 3,4 -0,2

Sociale Veiligheid

In de rubriek sociale veiligheid worden stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De antwoordschalen lopen van Klopt helemaal niet (4), Klopt niet (3), naar Klopt een beetje (2) en Klopt helemaal (1). De scores zijn omgekeerd zodat ze, net als bij een hoge score op de andere categorieën, wijzen op een positieve waardering van de leerlingen. In deze rubriek betekent een hoge score dat leerlingen zich sociaal veilig voelen. 

  SO

variant 1

Verschil Benchmark SO

variant 2

Verschil Benchmark SO

variant 3

Verschil Benchmark
Ik krijg vaak straf op school 1,7 +0,1 2,9 -0,2 3,1 +0,2
Ik word geplaagd door andere kinderen op school 1,8 0,0 3,3 +0,3 3,2 0,0
Ik word geplaagd op de computer 1,7 0,0 3,6 0,0 3,4 -0,3
Andere kinderen op deze school doen mij expres pijn 1,7 0,0 3,0 -0,2 3,3 +0,1
Ik ben soms bang voor andere kinderen op school 1,7 0,0 3,3 0,0 3,3 -0,2
Andere kinderen doen expres gemeen tegen mij. 1,7 +0,1 3,3 +0,1 3,3 0,0
Gemiddelde Itemscore 1,7 0,0 3,2 0,0 3,3 0,0