Als school zijn wij verplicht om de sociale veiligheid bij leerlingen te monitoren. Naast vragen over de sociale veiligheid bevragen wij onze leerlingen ook op schoolklimaat en onderwijsleerproces. Wij maken hiervoor gebruik van Qschool en nemen de vragenlijst 1x per jaar af.  Binnen het onderzoek met Qschool (V)SO+ worden de leerlingvragen uit Vensters PO afgenomen. De onderwerpen zijn aan de leerlingen voorgelegd als vragen (Vind je het leuk om? / Ben je blij met?). De vragen hebben per variant een iets andere vorm om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen.

De uitkomsten van het schooljaar 2022-2023 zijn verwerkt in onderstaande infographic.  Klik op de link voor de weergave van de infographic.

Infographic Sociale veiligheid leerlingen 2022-2023