In schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met een pilot mentorschap op de Piet Bakkerschool. Ieder leerling in het VSO heeft een mentor, dit is meestal ook de groepsleerkracht van de leerling. Onderstaand een vindt u de opbouw van het mentorschap en de inhoud per fase.

VSO fase 1:

 • Gericht op portfoliogesprekken en op het zelfbeeld van de leerling

VSO fase 2:

 • Gericht op portfoliogesprekken en op de uitstroombestemming van de leerling.
 • 16 jaar: arbeidsinteresse test.
 • Eind fase 2, maken van een sectorkeuze (i.s.m. leerling, ouders, leerkracht)
 • Stagecursus gericht op de sociale vaardigheden

 VSO fase 3:

 • Mentor uren: hierin staat centraal het leren leren, leren kiezen en leren leven van de leerling.
 • Stagecursus gericht op werk.

 Inhoudelijke gesprekken VSO fase 3:

 • Kennismakings- en oriëntatiegesprek met de mentor
 • Modulebewijs besprekingen
 • Sectorkeuze bespreking met ouders
 • OPP gesprek met ouders
 • Portfolio gesprek
 • Sociale vaardigheden, gedrag, normen en waarden gesprek
 • Toekomstperspectief gesprek met ouders