De Piet Bakkerschool is een school voor zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte kinderen en maakt onderdeel uit van het kind- en jongeren centrum ‘De Himmen’. Gezamenlijk bieden we kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders / verzorgers een compleet aanbod op het gebied van onderwijs, zorg en buitenschoolse opvang.

Missie:

Het doel van het onderwijs op de Piet Bakkerschool is om voor elke leerling het optimale leereffect te bereiken zodat onze leerlingen een zo groot mogelijke kans krijgen om daar te komen waar ze het liefste willen zijn.

Visie:

Om een optimaal leereffect voor iedere leerling te bereiken, bieden wij:

  • Een veilige en uitdagende leeromgeving
  • Rust, duidelijkheid en structuur
  • Afstemming op de hulpvraag van iedere leerling
  • Een professioneel geschoold team
  • Een gemoedelijke sfeer en gastvrijheid
  • Goede contacten met ouders/verzorgers
  • Plezierige samenwerking tussen collega’s