Zicht op de leeropbrengsten

Drie keer per schooljaar meten we of de leerlingen op het gebied van rekenen en lezen op de verschillende leerroutes nog ‘op koers’ liggen. Daarbij stellen we een schoolstandaard in; ofwel een ambitie(niveau) per leerroute op het gebied van lezen en rekenen waar we met de leerlingen naar streven.

Via de onderstaande link kunt u de rapportage van de tussentijdse leeropbrengsten van school2023-2024 inzien.

Rapportage tussentijdse leeropbrengsten 2023-2024