SO en basisgroepen : Op het SO wordt er om de zes weken gewerkt aan een ander (mondelinge taal) thema, bijv. verkeer. Bij elk thema worden excursies gepland. U kunt hierbij denken aan een uitstapje door de wijk of naar het station. Op school knutselen zij over het thema, zingen ze liedjes hierover en leren ze gebaren die erbij horen.

In het SO gaan de leerlingen één dag op schoolreisje.

De basisgroepen gaan 1 of 2 nachten op kamp.

VSO: Excursies in het VSO worden gemaakt aansluitend bij de praktijkvakken en/of wereld oriëntatie vakken (fase 1 en 2). In VSO fase 3 tijdens de workshops (gericht op wonen en vrije tijd). Denk hierbij bijvoorbeeld aan een excursie naar verschillende woonvormen.

In het VSO gaan de leerlingen 2 dagen op kamp.