Het ontwikkelingsperspectief is de inschatting van wat de leerling op de school gaat leren en het uitstroomniveau dat bereikt kan worden. Het ontwikkelingsperspectief bevat de doelen voor alle leergebieden die de leerling moet beheersen om door te kunnen stromen naar uitstroombestemming. Het uitstroomniveau wordt vastgesteld door de CVB (commissie van begeleiding), maar kan gedurende de schoolperiode worden bijgesteld. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de uitstroom vanuit het SO op 12 jarige leeftijd en de uitstroom vanuit het VSO op 18 jarige leeftijd.

Uitstroom vanuit het SO op 12 jarige leeftijd

SO Profiel 4 – Uitstroom naar praktijkonderwijs (PrO) of VSO

Wij verwachten dat deze leerling de doelen behaalt met regelmatige begeleiding. Het initiatief voor het hulp vragen ligt bij de leerling. De begeleiding is op afstand en kan worden opgezocht.
De aanpak om de doelen te behalen: instructie met stappenplan, daarna zelfstandig aan de slag. De ambities voor de sociaal-emotionele vaardigheden liggen op een ontwikkelingsleeftijd tussen de 6 en 9 jaar. De ambitie voor de schoolse vaardigheden ligt tussen de niveaus E3 en M5.

SO Profiel 3 – Uitstroom naar het VSO

Wij verwachten dat de leerling de doelen behaalt met voortdurende begeleiding. De begeleiding is in de buurt en is direct beschikbaar bij oplopende spanning en onverwachte situaties. Bijsturen op grond van gemaakte afspraken en regels. De aanpak om de doelen te behalen: instructie met stappenplan, voordoen en daarna zelfstandig aan de slag. De ambities voor de sociaal-emotionele vaardigheden liggen op een ontwikkelingsleeftijd tussen de 4 en 6 jaar. De ambitie voor de schoolse vaardigheden is <E3.

SO Profiel 2 – Uitstroom naar het VSO

We verwachten dat de leerling de doelen behaalt met intensieve begeleiding. De begeleiding is altijd binnen gezichts- en gehoorveld, dus nabij (1-op-4).De aanpak om de doelen te behalen: instructie met stappenplan, voordoen, samen opstarten en daarna zelfstandig aan de slag. De ambities voor de sociaal-emotionele vaardigheden liggen op een ontwikkelingsleeftijd tussen de 2 en 4 jaar. De ambitie voor de schoolse vaardigheden is <E2.

SO Profiel 1 – Uitstroom naar het VSO

We verwachten dat de leerling de doelen behaalt met zeer intensieve begeleiding. De begeleiding is altijd in het zicht, begeleiding binnen een paar passen (1-op-1, 1-op-2, 1-op-3). De aanpak om de doelen te behalen: instructie met stappenplan, voordoen en samen doen. De ambities voor de sociaal-emotionele vaardigheden liggen op een ontwikkelingsleeftijd tussen de 0 en 2 jaar. De ambitie voor de schoolse vaardigheden is <E2.

 

Uitstroom vanuit het VSO op 18 jarige leeftijd

VSO Profiel 4 – Uitstroom naar arbeid

We verwachten dat de leerling de doelen behaalt met regelmatige begeleiding. Het initiatief voor het hulp vragen ligt bij de leerling. De begeleiding is op afstand en kan worden opgezocht. De aanpak om de doelen te behalen: instructie met stappenplan, daarna zelfstandig aan de slag. De ambities voor de sociaal-emotionele vaardigheden liggen op een ontwikkelingsleeftijd tussen de 8 en 12 jaar. De ambitie voor de schoolse vaardigheden ligt tussen de niveaus M5 en E6.

VSO uitstroomprofiel 3 – Uitstroom naar beschut werk

We verwachten dat de leerling de doelen behaalt met voortdurende begeleiding. De begeleiding is in de buurt en is direct beschikbaar bij oplopende spanning en onverwachte situaties. Bijsturen op grond van gemaakte afspraken en regels. De aanpak om de doelen te behalen: instructie met stappenplan, voordoen, daarna zelfstandig aan de slag. De ambities voor de sociaal-emotionele vaardigheden liggen op een ontwikkelingsleeftijd tussen de 5 en 8 jaar. De ambitie voor de schoolse vaardigheden ligt tussen de niveaus E3 en E4.

VSO uitstroomprofiel 2 – Uitstroom naar taakgerichte- en activerende dagbesteding

We verwachten dat de leerling de doelen behaalt met intensieve begeleiding. De begeleiding is altijd binnen gezichts- en gehoorveld, dus nabij (1-op-4). De aanpak om de doelen te behalen: instructie met stappenplan, voordoen, samen opstarten, daarna zelfstandig aan de slag. De ambities voor de sociaal-emotionele vaardigheden liggen op een ontwikkelingsleeftijd tussen de 2 en 5 jaar. De ambitie voor de schoolse vaardigheden is <E2.

VSO uitstroomprofiel 1 – Uitstroom naar belevingsgerichte dagbesteding

We verwachten dat de leerling de doelen behaalt met zeer intensieve begeleiding. De begeleiding is altijd in het zicht, begeleiding binnen een paar passen (1-op-1, 1-op-2, 1-op-3). De aanpak om de doelen te behalen: instructie met stappenplan, voordoen, samen doen. De ambities voor de sociaal-emotionele vaardigheden liggen op een ontwikkelingsleeftijd tussen de 0 en 2 jaar. De ambitie voor de schoolse vaardigheden is <E2.