Dit is de inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een bepaalde, langere periode, gekoppeld aan het verwachte uitstroomniveau, m.a.w. een inschatting van wat de leerling op de school gaat leren en het uitstroomniveau dat bereikt kan worden. Het ontwikkelingsperspectief bevat de doelen voor alle leergebieden, die de leerling moet beheersen om door te kunnen stromen naar uitstroombestemming. Het uitstroomniveau wordt vastgesteld door de CVB, maar kan gedurende de schoolperiode worden bijgesteld.

A1
-Uitstroom naar Arbeid, WSW/regulier bedrijf -> kwantitatieve en kwalitatieve productie eisen voor loon (met aanvulling) -We verwachten dat deze leerlingen de doelen die we voor hem opstellen zelfstandig kan behalen. De aanpak om de doelen te behalen: instructie (met stappenplan), daarna zelfstandig aan de slag – cognitieve leerling kenmerken: leerbaar voor schoolse vaardigheden (lezen, rekenen) – ambitie voor schoolse vaardigheden: technisch lezen E5 (=eind groep 5), begrijpend Lezen M5, rekenen E5 en spelling E5.

D3 – Uitstroom naar Arbeidsmatige Dagbesteding -> Kwantitatieve en kwalitatieve productie eisen, geen salaris. -We verwachten dat deze leerlingen de doelen die we voor hem opstellen onder begeleiding kan behalen. -De aanpak om de doelen te behalen: Instructie (met stappenplan), daarna voordoen met bijbehorende materialen en daarna zelfstandig aan de slag – cognitieve leerling kenmerken: beperkt leerbaar voor schoolse vaardigheden (lezen, rekenen) – Ambitie voor schoolse vaardigheden: technisch lezen E4 (midden gr. 4), begrijpend lezen M4, rekenen E5 en spelling E4.

D2 – Uitstroom naar Activiteitengerichte Dagbesteding -> Geen kwantitatieve eisen, mogelijk wel kwalitatief, geen salaris. -We verwachten dat deze leerlingen de doelen die we voor hem opstellen met veel begeleiding kan behalen. -De aanpak om de doelen te behalen: Instructie met stappenplan, voordoen met bijbehorende materialen en de opdracht samen opstarten, daarna zelfstandig aan de slag. – cognitieve leerling kenmerken: zeer beperkt leerbaar voor schoolse vaardigheden (lezen, rekenen) – ambitie voor schoolse vaardigheden: technisch lezen E3 (eind groep 3), begrijpend lezen M3, rekenen E3 en spelling E3.

D1 – Uitstroom naar Belevingsgerichte Dagbesteding -> Gericht op welbevinden en recreatie, geen vereisten aan productie. -We verwachten dat deze leerlingen kan deelnemen aan de doelen die we voor hem opstellen. -De aanpak om de doelen te behalen: Instructie met stappenplan, voordoen met bijbehorende materialen en de opdracht samen opstarten, daarna stap voor stap begeleiden. – voornamelijk aangewezen op zorg – IQ <35