Op deze pagina geven we zowel de uitstroom van het SO als het VSO weer. Binnen onze school stromen leerlingen van het SO uit naar het VSO. Dit betekent dat ze wel op de school blijven, maar binnen school naar een andere fase gaan. Daarom spreken we van uitstroom naar het VSO.

De uitstroomrapportage is via de onderstaande link te lezen:
Uitstroomrapportage Piet Bakkerschool 2022-2023