Op deze pagina geven we zowel de uitstroom van het SO als het VSO weer. Binnen onze school stromen leerlingen van het SO uit naar het VSO. Dit betekent dat ze wel op de school blijven, maar binnen school naar een andere fase gaan. Daarom spreken we van uitstroom naar het VSO.

Een uitgebreid verslag vindt u in het document Uitstroomrapportage 2020-2021

SO

Er zijn in totaal 7 leerlingen vanuit het SO uitgestroomd. Dit zijn twee leerlingen meer dan we aan het begin van het schooljaar verwachtten. Een van deze leerlingen heeft korter dan 3 maanden ingeschreven gestaan en telt dus niet mee in de verdere analyse. De andere 6 leerlingen zaten langer dan 1 jaar op SO-afdeling van de Piet Bakkerschool. Eén leerling die is doorgestroomd naar het VSO is nog geen 12 jaar. In verband met de onderwijsbehoefte van deze leerling hebben we ervoor gekozen om deze leerling toch te laten uitstromen van het SO.  

VSO

In totaal zijn in totaal zijn er 15 leerlingen in het schooljaar 2020-2021 uitgeschreven van onze VSO-afdeling. Al deze leerlingen zaten langer dan 1 jaar op onze school. Een leerling is verhuisd naar een andere school. Deze leerling ging van ZML naar regulier middelbaar onderwijs. De overige 14 leerlingen zijn uitgestroomd naar dagbesteding dan wel (beschut) werk.  Aan het begin van het schooljaar verwachtten we meer uitstroom van leerlingen dan daadwerkelijk gerealiseerd is. Een aantal leerlingen heeft een verlengde TLV gekregen, zodat zij onderwijs kunnen krijgen zolang er nog geen passende uitstroomplek is gevonden.