Elk voorjaar vragen we onze ouders en verzorgers naar hun tevredenheid. Klik op onderstaande link om de uitkomsten te zien van de vragenlijsten die we hebben uitgezet onder de ouders/ verzorgers van de Piet Bakkerschool. De onderwerpen van afgelopen jaar waren: schoolklimaat, sociale veiligheid, pedagogisch klimaat, veiligheid, interactie met leerlingen, contacten en ouderbetrokkenheid. In onderstaande infographic is een samenvatting te vinden. Klik op de link voor een grotere weergave.

Infographic medewerkerstevredenheid 2023