Elk voorjaar vragen we onze ouders en verzorgers naar hun tevredenheid. Klik op onderstaande link om de uitkomsten te zien van de vragenlijsten die we hebben uitgezet onder de ouders/ verzorgers van de Piet Bakkerschool. De onderwerpen van afgelopen jaar waren: schoolklimaat, sociale veiligheid, pedagogisch klimaat, veiligheid, interactie met leerlingen, contacten en ouderbetrokkenheid. In onderstaande infographic is een samenvatting te vinden. Klik op de afbeelding voor een betere weergave.

Rapportage oudertevredenheid 2021-2022