Via onderstaande link opent het jaarverslag in een apart tabblad.  In het jaarverslag kunt u vinden wat het originele jaarplan was en wat daarvan gerealiseerd is.

jaarverslag2023-2024