TopFysio

Topfysio

Kinderfysiotherapie is voor alle kinderen die op een bepaald moment in hun ontwikkeling problemen hebben met bewegen of met het verwerken van zintuiglijke informatie. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Dit gaat bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt dit wat langer of verloopt de ontwikkeling anders. Door bijvoorbeeld een aandoening aan de zintuigen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat kan er te weinig motorische ervaring opgedaan worden. Het kind moet leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind en op het functioneren in een groep. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Soms is het nodig om daar wat hulp bij te krijgen. Topfysio in Sneek is een fysiotherapiepraktijk die is gericht op zowel volwassenen als kinderen. Aan de hand van de aard en omvang van de klacht of de hulpvraag wordt een behandelplan opgesteld. Het doel van de behandeling is dat het kind beter functioneert, zowel fysiek als in zijn sociale omgeving. De behandeling is gericht op het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Oefenmateriaal lokt bepaalde motorische reacties uit en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten. Twee ochtenden per week verzorgt één van onze therapeuten, Irma Stoepker, de behandelingen bij kinderen van de Piet Bakkerschool. Het kind wordt, in overleg met de leerkracht, door de therapeut uit de klas gehaald voor behandeling. De ouder(s) of verzorger(s) van het kind zijn ten alle tijde van harte welkom bij deze behandeling. Zodoende kan de therapeut adviezen en oefeningen voor thuis bespreken, zodat de motoriek van het kind zo optimaal mogelijk wordt.

Fysiotherapie bij kinderen wordt vergoed door zorgverzekeraars. U kunt zowel met als zonder verwijzing van een arts bij ons terecht. Voor meer informatie kunt u de website bezoeken en/of contact opnemen met de fysiotherapeut.

Topfysio
Simmerdyk 1
8601 ZP SNEEK
Tel.: 0515-430607

www.topfysio.nl