Piet W. Bakker (1884-1943)

Het christelijk speciaal onderwijs in Sneek kwam van de grond in 1937. Ik dat jaar richtte de heer Piet Bakker, toenmalig hoofd van de ‘Rehoboth-Ulo’ samen met anderen de  “Vereniging voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs te Sneek op. Onze school is dus vernoemd naar de oprichter van deze stichting.

Uit deze stichting kwamen uiteindelijk de volgende scholen en instellingen voort:

  • de Koningin Emmaschool (1938)
  • de Piet Bakkerschool (1950)
  • de Dukdalf (1982) 
  • de Súdwester (1998)
  • Gezinsvervangend tehuis ‘Het zwaluwnest’ 

In 1993 kwam de Ds. Lukas Fockensschool bij de Vereniging voor Christelijk Speciaal Onderwijs. Deze school is samen met de Koningin Emmaschool in 1998 opgegaan in de Súdwester. De Dukdalf is sinds het schooljaar 2002-2003 opgegaan in het Bogerman. Het Zwaluwnest was al eerder zelfstandig geworden (Philadelphia). 

Onze school begon als afdeling van de Emmaschool. De eerste zelfstandige school was gevestigd aan de Harinxmakade (nu nummer 44, destijds nummer 18). De Piet Bakkerschool werd geopend als een “drieklassige school”; “Met deze school is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Reeds lang werd namelijk de behoefte gevoeld het onderwijs aan kinderen die het onderwijs aan de lagere school niet kunnen volgen,” (Sneeker Nieuwsblad 12 december 1950).  

Het eerste gebouw van de Piet Bakkerschool aan de Harinxmakade.

Sinds 1972 is de Piet Bakkerschool gevestigd aan het Plevierenpad in Sneek. Van 2012 tot 2015 was de laatste (ingrijpende verbouwing) waarna we nu gevestigd zijn in Brede School de Himmen. 

Het gebouw zoals het in 1972 werd gebouwd.