Het College van Bestuur bestaat uit twee leden:

De heer Geert Diever (voorzitter)

Mevrouw Mirjam Pruiksma

 

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van het College van Bestuur. In de Raad van Toezicht hebben de volgende leden zitting:

De heer C. Joosen (voorzitter)

De heer J.A. Jellema (vice-voorzitter)

Mevrouw A.J. Dikken

De heer J. Schagen

De heer P. Kingma