De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van het College van Bestuur. In de Raad van Toezicht hebben de volgende leden zitting:

  • De heer C. Joosen (voorzitter, aftredend per 31-12-2021)
  • Mevrouw M.J. Stam
  • De heer H. Drenth
  • Mevrouw S. de Graaf
  • Mevrouw A. de Poorte
  • De heer S. Dijkstra

Het College van Bestuur bestaat uit één lid:

  • Mevrouw Mirjam Pruiksma (voorzitter)