De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van het College van Bestuur. In de Raad van Toezicht hebben de volgende leden zitting:

De heer C. Joosen (voorzitter)

Mevrouw A.J. Dikken

Mevrouw M.J. Stam

De heer H. Drenth

De heer J. Schagen

 

Het College van Bestuur bestaat uit twee leden:

De heer Geert Diever (voorzitter)

Mevrouw Mirjam Pruiksma