De Piet Bakkerschool is een school voor zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte kinderen en maakt onderdeel uit van de speciale brede school De Himmen. Gezamenlijk bieden we kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders een compleet aanbod op het gebied van onderwijs, zorg en buitenschoolse opvang.

Logo