De Piet Bakkerschool is een school voor zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte kinderen en maakt onderdeel uit van kind- en jongerencentrum De Himmen. Gezamenlijk bieden we kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders een compleet aanbod op het gebied van onderwijs, zorg en buitenschoolse opvang.

 

Logo