De volgende scholen voor speciaal onderwijs vallen onder SO-Fryslân:
– Piet Bakkerschool in Sneek (SO en VSO)
– De Wingerd in Damwoude (SO en VSO)
– Talryk in Drachten (VSO)
– Kleurryk in Drachten (SO)
– It Twalûk Leeuwarden/Franeker (SO en VSO)
– School Lyndensteyn in Beetsterzwaag (SO en VSO)
– Duisterhoutschool in Heerenveen/Oosterwolde (SO en VSO)